Om Zoologisk Museum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Zoologisk Museum > Om Zoologisk Museum

Om Zoologisk Museum

Zoologisk Museum er en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.
Vores udstillingsafdeling har ansvaret for de permanente og midlertidige udstillinger, hvor du bl.a. kan lære noget om, hvordan dyrelivet forandrer sig, hvis du rejser fra Nordpolen til Sydpolen, livet i Danmark efter istiden, og hvilke dyr, der lever i de store oceaner.

Zoologisk Museum har store samlinger af flercellede dyr, som anvendes i mange forskellige forskningsprojekter over hele verden. Denne forskning er organiseret omkring tre videnskabelige faggrupper: hvirveldyr og kvartærzoologi; entomologi (edderkopper, myriapoder og insekter); og andre hvirvelløse dyr. Museets videnskabelige stab deltager desuden i undervisningen på en række specialiserede kurser ved universitetet og som vejledere på diverse projekter.