Entomologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Zoologisk Museum > Samlinger > Entomologi

DE ENTOMOLOGISKE SAMLINGER 

De entomologiske samlinger indeholder insekter og andre landleddyr, f.eks. spindlere (edderkopper, mider, skorpioner, mejere) og myriapoder (tusindben, skolopendere).

Vi har over 3.5 millioner insekter på nål i vores tørsamling og mindst lige så mange insekter og andre landleddyr i sprit. Ca. 100.000 beskrevne arter er repræsenteret (ud af et totalt antal på over en million arter). Der findes sikkert hundredevis af ubeskrevne arter i vores usorterede materiale. I samlingen findes der desuden ca. 10.500 type-eksemplarer; disse er reference-eksemplarer for beskrevne arter, der kan undersøges, f.eks. hvis man får mistanke om, at nogen er kommet til at beskrive en allerede kendt art. 

 

 


De entomologiske samlinger indeholder dyr fra hele verden, men nogle områder er bedre repræsenteret end andre. Det gælder naturligvis Danmark og nuværende og tidligere medlemmer af rigsfællesskabet (Færøerne, Grønland, Island), hvor vi huser de mest omfattende reference-samlinger i verden. Specielt de danske samlinger indeholder væsentlige bidrag fra amatør-samlere, der har doneret deres samlinger. Desuden udbygges forskellige samlingsafsnit med indsamlingsrejser i ind- og udland. Disse foretages regelmæssigt af sektionens ansatte, ofte i samarbejde med udenlandske forskere. I de seneste par årtier er der foregået større indsamlinger i Danmark, Grønland, Grækenland, Spanien, Marokko, Tunesien, Tanzania, Sydafrika, Thailand, Indien, Australien, Fransk Guyana og det sydlige Sydamerika (Argentina/Chile).

De ansatte på Entomologisk Sektion har til opgave at gøre samlingerne tilgængelige for danske og udenlandske forskere og amatør-entomologer. Dette sker ved betjening af besøgende og udlån af materiale til personer, der ikke har mulighed for at besøge samlingerne selv. I stigende omfang gøres oplysninger om indholdet i vores samlinger tilgængelig på vores samlingshjemmeside.