Samlinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Zoologisk Museum > Samlinger

Samlinger

De zoologiske samlinger indeholder omkring 10 millioner dyr, og disse repræsenterer ca 10% af de kendte, flercellede dyrearter. Foruden righoldige samlinger af danske dyr er vore samlinger særligt betydningsfulde på følgende områder: arktisk materiale (særligt fra Grønland); dybhavsfaunaen; dyr fra Filippinerne, Bismarck- og Solomon-øerne; hvalskeletter; sydamerikanske kvartære pattedyrfossiler; insekter (særligt sommerrfugle) fra tempereret Sydamerika; amfibier, krybdyr og terrestriske artropoder fra Østafrika; og de tre nyligt opdagede rækker: Loricifera, Cycliophora og Micrognathozoa. Samlingerne er rige på typer, herunder mange gamle og meget efterspurgte type-eksemplarer, for eksempel de ca 8000 typer beskrevet af I.C. Fabricius omkring år 1800. En hurtigt voksende resource er vævsbanken for DNA-baseret fylogeni, særligt fugle (3000 arter!) og afrikanske pattedyr.

Bemærk at samlingerne ikke  er offentligt åbne for museets besøgende.