Zoologisk Museums historie

For over 350 år siden blev den spæde begyndelse til Zoologisk Museum i København gjort. Et af Europas ældste museer blev skabt i København af den vidt berømte professor Ole Worm, der levede fra 1588 til 1654. Det indeholdt mange mærkværdige ting og sager, og en af dem findes den dag i dag på Zoologisk Museum: En hestekæbe omvokset af en trærod.

Da Ole Worm døde, købte Frederik den 3. store dele af hans museum til Det Kongelige Kunstkammer. I 1862 blev det nuværende Zoologisk Museum skabt ved en sammenlægning af kunstkammerets efterfølger, Det kongelige naturhistoriske Museum og Universitetets zoologiske Museum.

I Krystalgade blev en for sin tid imponerende bygning opført, og 2. november 1870 blev publikum for første gang lukket indenfor i udstillingerne. I den bygning forblev dansk zoologi i hen ved et århundrede. Efterhånden som museets samlinger voksede, var der ikke længere plads nok i bygningen i Krystalgade. Store dele af samlingerne måtte opbevares uden for museet, og udstillingerne forekom gammeldags. I 1967 blev det gamle museum lukket for publikum. På det tidspunkt var arbejdet på de nye udstillinger i det nybyggede museum i Universitetsparken allerede i gang, og i 1970 åbnede man for publikum.

Foruden udstillingerne rummer museumsbygningen i Universitetsparken meget store videnskabelige samlinger fra hele verden. Ud over de ældste samlinger og de danske samlinger er der millionvis af dyr indsamlet på ekspeditioner gennem flere hundrede år. Bragt hjem af mennesker, som arbejdede f.eks. i Grønland eller på De Vestindiske Øer.

Museet samler stadig dyr ind, nu mest havdyr og insekter. For pattedyrs og fugles vedkommende nøjes man ofte med at tage små blodprøver til DNA-analyse. Museets zoologer beskæftiger sig med at kortlægge dyrenes slægtskabsforhold og med udforskning af dyrelivet i særligt interessante og truede områder. For eksempel den sydamerikanske regnskov og bjergskovene i Østafrika og Sydøstasien. Også dyrelivet i det nordlige Atlanterhav og i Grønland studeres.