Udgivelser fra Zoologisk Museum

Steenstrupia
Steenstrupia er det videnskabelige "hus-tidsskrift" på ZMUC. Tidsskriftet publicerer overvejende artikler omhandlende systematik / evolutionær zoology og zoogeografi og primært artikler lavet af medarbejdere og forsknings-tilknyttede på ZMUC.

Danmarks Fauna
DNF udgiver Danmarks Fauna, en serie bestemmelsesnøgler med en meget omfattende beskrivelse af danske dyr. Der er foreløbigt udgivet 88 bind.
Serien er et nyttigt værktøj ved ethvert arbejde med den danske dyreverden.

DYR - i natur og museum
DYR udkom indtil 2010 og var et populært tidsskrift som skulle medvirke til udbredelse af kendskabet til Zoologisk Museum, dets ekspeditioner og ekskursioner i ind- og udland, samt give eksempler på den forskning, der foregik på museet. Af andre af tidsskriftets emner kan nævnes historiske emner samt biografier over tidligere tiders fremstående museumsfolk og andre med forbindelser til museet. Du kan læse udvalgte numre af DYR online på dette link.